Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6
Therapeut,  Praktijk en Tarieven
Praktijk van Loes Geerlings


Haptonomie houdt zich bezig met de ontwikkeling van het gevoelsleven en met het contact tussen mensen ("hapsis" is het Griekse woord voor gevoel/aanraking).Terwijl in onze cultuur het dénken erg voorop is komen te staan, legt de haptonomie het accent weer terug bij het voelen: van oorsprong is de mens nl. een denkende vóeler  en geen voelende dénker!

Haptotherapie is de therapievorm die gebaseerd is op de fenomenen van de haptonomie.

In de haptotherapie sta je stil bij je gevoel. Al ons gedrag en handelen wordt bepaald door ons gevoel en het is daarom van belang om hier "weet" van te hebben. Ons lichaam geeft steeds signalen over hoe het met ons gesteld is; deze signalen kunnen zich voordoen als een gevoel van welbevinden, maar ook als bijvoorbeeld pijn, hartkloppingen, strakke spieren, kou, gejaagdheid, slapeloosheid enzovoort. Wanneer we deze signalen negeren geven ze spanning in ons lichaam en dit kan op den duur leiden tot allerlei klachten, zowel fysiek als emotioneel. Met behulp van haptotherapie maken we opnieuw contact met ons lichaam en de signalen die het geeft. Door deze signalen te onderzoeken en ernaar te luisteren leren we onszelf  kennen en wanneer we deze signalen serieus nemen, kunnen we ons gedrag en handelen hierop afstemmen.

In de haptotherapie is het zogenaamde basisgebied van groot belang: dit is het gebied van het bekken waar de bron van al onze gevoelens ligt (dit in tegenstelling tot alle aandacht die vaak naar de ratio gaat, dus naar het hoofd).

Tijdens de therapie zal de aandacht steeds gericht zijn op het voelen. Voelen doe je met je huid (dit is je tastzintuig) en door je huid aan te spreken kom je in contact met je gevoel.


In de praktijk gebeurt dit door middel van aanraking door de therapeut (dit is de meest directe vorm van voelen, maar dit kan alleen als de client zich hier veilig bij voelt) of door middel van oefeningen en eventueel met materiaal.

De ervaring in het hier-en-nu staat centraal: wat beleef je? wat doet het met je? hoe ga je ermee om?

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt de vraag van de cliënt uitgediept; ook maakt de therapeut helder wat zij te bieden heeft en vervolgens wordt er een behandelplan gemaakt. Natuurlijk is het noodzakelijk dat het "klikt" tussen de cliënt en de therapeut. Het behandelplan wordt met enige regelmaat geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.Een aantal veelvoorkomende indicaties zijn:

-psychosomatiese klachten, zoals spierspanningen, hoofdpijn, slaapproblemen, onrust, buikklachten of hyperventilatie

-acceptatieproblemen, bij verlies of ziekte

-overbelasting, zoals stress of burnout

-gestagneerde ontwikkeling, wanneer je als volwassene onvrede voelt met de huidige situatie of wanneer je niet lekker in je vel zit; wanneer  er  bij een kind   problemen zijn met het gedrag of de ontwikkeling
(bijv. bij AD(H)D, ASS of bij pleegzorg/ adoptie).

-posttraumatiese stress-stoornis, bijvoorbeeld na misbruik.

Contra-indicaties voor haptotherapie zijn situaties waarin de cliënt niet in staat is om goed te voelen, bijvoorbeeld bij het gebruik van bepaalde medicijnen, drank of drugs of een situatie waarbij de cliënt geen realiteitszin meer heeft, bijvoorbeeld tijdens een psychose.
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________    

 

 

 

 
  
Haptotherapie
Home